اخبار دبیرستان اندیشه

هفته پدافند غیرعامل

سایز متن

دعوت از کارمندان اداره آتش نشانی جهت آموزش استفاده از کپسول های آتش نشانی به صورت عملی