اخبار دبیرستان اندیشه

هفته مازندران

سایز متن

برگزاری مراسم جهت گرامیداشت هفته مازندران، با اجرای موسیقی با ساز بومی، برگزاری بازی های بومی محلی و نمایشگاه غذاهای محلی برگزار گردید.