اخبار دبیرستان اندیشه

نماز جماعت

سایز متن

برگزاری نماز جماعت در نمازخانه مدرسه