اخبار دبیرستان اندیشه

جلسه با اولیاء

سایز متن

جلسه توجیهی عوامل اجرایی و دبیران با اولیای پایه هفتم روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه در نمازخانه برگزار گردید.